1-2016 - Kaštela

Zapisnik sa sastanka održanog za vrijeme Prvenstva Hrvatske

 

Sastanak je održan: 07.10.016. u Marini Kaštela
Nazočni: Ivan Drinković, Edi Golja, Diego Zanco, Damir Desabota, Andrej Šooš Maceljski, Neven Gašpić, Armano Zekan, Robert Sandalić, Jan Winkler, Karlo Kuret, Marko Marinović
Predstavnici: Mareus II, Polaris, Nube, Ladies First, Green Pepper, Marina Kaštela, Gringo 2, Yellowpad, One, Ramona


Dnevni red:


1. Izvješće o radu u 2016. godini
2. Plan regata u 2017.
3. Razno


AD 1)
Do 07.10. uplaćeno je 8 godišnjih članarina i to je bio jedini financijski ulaz u tekućoj godini do tog datuma. Troškovi su se odnosili na nabavu medalja za po tri pobjedničke posade na Grand Prix Slovakia i Zadar ORC Cupu, te na tracking bova na te dvije regate. Takve troškove na Uskršnjoj regati po dogovoru snosi organizator regate.
Regata koja se u rujnu trebala organizirati u Šibeniku odgođena je za drugi termin u tekućoj godini zbog građevinskih radova koji su najavljeni u JK Val.

AD 2)
Regata u Zadru će promijeniti termin održavanja i prebacit će se s kraja proljetnog dijela sezone na početak i organizirat će se dva tjedna prije Uskršnje regate.
Prijedlog je da se organizira "trening" regata tjedan dana prije organiziranja Prvenstva Hrvatske.
Preporuke za Regatne odbore:
- na regatama u proljetnom dijelu sezone, a u slučaju da je nedovoljno vjetra za normalno državanje jedrenja u štap polju, treba organizirati kraću navigacijsku regatu
- u slučaju vjetra brzine preko 22 čvora ne jedri se
- u slučaju da na štap polju vjetar oscilira ispod 6 čvorova ipak se dozvoli nastavak jedrenja do završetka tog plova
- članovi Udruge imaju pravo veta na odluke Regatnog odbora

AD 3)
Prihvaćen je prijedlog za promjenom imena Kupa iz "CRO ORC Cup" u "Adriatic ORC Cup". Ova izmjena ima cilj da se pokuša privući veći broj jedrilica na regate za Kup, a koje se nalaze na Jadranu i nisu pod Hrvatskom zastavom.
Provjeriti da li se treba zatražiti člansvo Udruge u HJS da bi u 2017. godini Udruga mogla preuzeti ulogu organizatora svih regata.