3-2015 - Vodice

Zapisnik sastanka održanog za vrijeme održavanja Državnog prvenstva

 

Sastanak je održan: 07.11.2015. u Vodicama u restoranu Makina
Nazočni: Ivan Drinković, Jurica Novak, Jan Winkler, Vladimir Moćan, Zrinka Grancarić, Robert Sandalić, Armano Zekan, Astrid Werbolle, Peter Mosny, Miroslava Mosna, Branko Iljadica
Predstavnici: Mareus II, Yellowpad, Orion, Gringo 2, Marina Kaštela, Quebramar, Anđela X


Dnevni red:

1. Državno prvenstvo za 2016.
2. Koeficjenti za bodovanje
3. Razno


AD 1)
Raspravljalo se o dvije kandidature za DP za 2016. Prva kandidatura je iznesena još na sastanku održanom u Puli na Državnom prvenstvu za 2014. Tad se kandidirala Marina Kaštela.
Nakon ljeta je stigla i kandidatura JK Jedro da se DP organizira u sklopu Cres Sailing Week-a na Cresu početkom lipnja 2016. godine.
S obzirom da je JK Marina Kaštela stala pri svojoj kandidaturi odlučeno je da joj se, po pravu prvenstva, i dodijeli Državno prvenstvo.
Termin održavanja će biti 06-08.10.2016.
Marina Kaštela će oranizirati besplatno spavanje za one koji žele spavati na jedrilicama iz charter flote BavAdria-e. Tko želi spavati u apartmanima oni će biti 10€ po osobi na dan.
Startnina će biti 300 kuna.
Udruga će poslati Hrvatsom jedriličarskom savezu podršku ovoj kandidaturi.
Zbog preklapanja termina s ORC prvenstvom Splita u organizaciji JK Spinut, ono će se prebaciti u studeni i bt će i finalna regata za Kup u 2016.

AD 2)
U 2016. godini će se jedriti po drugim koeficjentima u odnosu na 2015. godinu.
Da bi se smanjio hendikep u slučaju ne nastupanja na Državnom prvenstvu i Uskršnjoj regati njihovi koeficjenti se smanjuju s vrijednosti 2 na vrijednost 1.5.
U ukupnom zbroju bodova za rang ljestvicu s Državnog prvenstv i Uskršnje regate smao jedan, najlošiji, plov će se moći odbaciti.
Napraviti simulaciju "franšize", odnosno ispitati što bi u financijskom smislu značilo kad bi se startnine uplaćivale direktno na Udrugu ORC jedriličara. Namjera ovog sustava je da se dobije jednak standard organizacije svih regata za Kup, a eventualni višak sredstava da ostane za potrebe djelovanja Udruge.
Zatražiti od g.Zorana Grubiše e-mail adrese vlasnika jedrilica s ORC Club svjedodžbama da bi im se mogao poslati poziv za sudjelovanje na regatama za Kup.